Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Kontakt Mediapartners gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend. Het Kontakt Mediapartners is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Autersrechten
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto's, audio, geluid en software) behoren toe aan Het Kontakt Mediapartners of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Het Kontakt worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Bescherming persoonsgegevens
Kontakt Mediapartners doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op de website en de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Het Kontakt Mediapartners
Postbus 1
2977 XE Goudriaan
T 0183 583200

Het Kontakt Mediapartners is statutair gevestigd in Goudriaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nr. 23070015.